Czym różni się umowa przedwstępna przyrzeczona od umowy przyrzeczonej?

Czym różni się umowa przedwstępna przyrzeczona od umowy przyrzeczonej? To pytania pojawia się u nas dlatego, ponieważ wprowadziliśmy możliwość rezerwacji jeszcze nie narodzonych szczeniąt. Więc śpieszę z odpowiedzią 😀 Umowa przedwstępna to zobowiązanie się strony lub stron do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy przyrzeczonej. Powinna ona określać istotne postanowienia tejże umowy przyrzeczonej. Zatem strony mogą np. umówić się (umowa przedwstępna), że w przyszłości zawrą umowę sprzedaży psa […]