Czym różni się umowa przedwstępna przyrzeczona od umowy przyrzeczonej?

Czym różni się umowa przedwstępna przyrzeczona od umowy przyrzeczonej?

To pytania pojawia się u nas dlatego, ponieważ wprowadziliśmy możliwość rezerwacji jeszcze nie narodzonych szczeniąt. Więc śpieszę z odpowiedzią 😀

Umowa przedwstępna to zobowiązanie się strony lub stron do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy przyrzeczonej. Powinna ona określać istotne postanowienia tejże umowy przyrzeczonej. Zatem strony mogą np. umówić się (umowa przedwstępna), że w przyszłości zawrą umowę sprzedaży psa (umowa przyrzeczona). Umowę przedwstępna podpisuje się na nienarodzonego szczeniaka, w której określa się jakie cechy danego psa są pożądane przez kupującego i jeżeli taki pies się urodzi kupujący ma pierwszeństwo w jego zakupie lub wyborze w przypadku kilku psów o tych samych cechach (płeć, umaszczenie).

W przypadku gdy nie urodzi się szczenięta o pożądanych cechach wtedy:

  • Kupujący ma możliwość wyboru innego szczeniaka za kwotę określoną przez obie strony w formie aneksu;
  • Kupującemu zostanie zwrócony w całości zadatek;
  • Zadatek zostanie zachowany na kolejny miot;

To kwestia do ustalenia.

Umowa przyrzeczona to umowa, która jest zawierana gdy szczeniak jest już urodzony. W tej umowie wpisujemy wszystkie możliwe na czas podpisania umowy cechy szczeniaka, zazwyczaj płeć, umaszczenie, przeznaczenie i cechy dodatkowe przy większej ilości szczeniąt o tych samych cechach. Ustalamy i wpisujemy do niej również datę odbioru szczeniaka. 

Obie powyższe umowy możemy podpisać zdalnie. 

Dlaczego umowa pisemna jest tak ważna?

Podpisywanie umów pisemnych jest ważne z kilku powodów:

  • Klarowność i pewność: Umowa pisemna jasno określa prawa i obowiązki stron oraz warunki umowy. Dzięki temu unika się nieporozumień i niejasności, co przyczynia się do większej pewności prawnej dla wszystkich zaangażowanych stron;
  • Dowód zawarcia umowy: Podpisy na umowie stanowią niezbity dowód, że strony zgodziły się na określone warunki. W przypadku sporu lub konfliktu, umowa pisemna stanowi istotny dokument, który można przedstawić przed sądem lub innymi organami, aby udowodnić zamiary i porozumienie stron;
  • Ochrona interesów: Umowa pisemna umożliwia precyzyjne określenie szczegółów, takich jak terminy, ceny, warunki płatności, gwarancje, zobowiązania i odpowiedzialność. Dzięki temu strony są chronione przed ewentualnymi zmianami, manipulacjami lub nieuczciwym postępowaniem drugiej strony;
  • Egzekwowanie umowy: Podpisanie umowy pisemnej ułatwia egzekwowanie jej postanowień w razie naruszenia. Jeśli jedna ze stron nie dotrzymuje umownych zobowiązań, druga strona może powołać się na umowę pisemną i domagać się spełnienia postanowień lub dochodzić odszkodowania w sądzie;
  • Podpisanie umowy pisemnej zapewnia zgodność z przepisami i umożliwia jej egzekwowanie przed sądem.

Dla nas ważne jest aby obie strony były zabezpieczone a przede wszystkim szczenięta.